„Wanda Boniszewska. Przesłanie do odczytania” ks. D. Dzikiewicz, ks. J. Witkowski

„Ks. Józef Obrembski. Kapłan według serca Bożego”, „Anna Krepsztul. Człowiek sztuki i cierpienia” i wreszcie „Wanda Boniszewska. Przesłanie do odczytania” to kolejne tomy serii „Wielcy Ludzie Wileńszczyzny”. Wszystkie w tej samej szacie graficznej, wszystkie utrzymane w tej samej kompozycji – imponująco wyglądają na bibliotecznych półkach. Ale nie tylko wyglądają. Przede wszystkim niosą niesamowite treści. Wątki biograficzne, osnute na wspomnieniach osób, które znały bohaterów, nadają książkom osobisty wymiar. Każda strona – to fascynująca historia, często nieznana, to zgłębianie życiorysu nieżyjących już osobowości, z punktu widzenia współpracowników, przyjaciół – któż może znać ich lepiej...

„WLW 3 posiada, jak i poprzednie dwa tomy, dwuczęściową strukturę. Na część pierwszą składają się wspomnienia osób, którym – dzięki przezorności Bożej Opatrzności – dane było, w mniejszym lub większym stopniu, osobiście poznać s. Boniszewską. W części drugiej zaś zebrano artykuły, rozprawiające o tematach – wprost bądź pośrednio – związanych z osobą s. Wandy” – napisali we wstępie księża redaktorzy.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal