23 I 2021 - Adopcja Serca w Ntamugenga

Siostry prowadzą program "Adopcji Serca" , w którym  opieką  jest objętych ok 240 dzieci w różnym wieku, pochodzących z rodzin biednych, porzuconych, osieroconych.

Siostry prowadzą Adopcję przy pomocy:

Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata  MAITRI z siedzibą w Gdańsku, Lublinie i Bytomiu. Opieką jest objętych ok 220 dzieci z szkoły podstawowej i średniej.

 Rodziny Adopcyjne, grupy parafialne, szkoły z Polski, które decydują się na konkretną pomoc w zaadoptowanemu dziecku, za pośrednictwem MAITRI wpłacają 13 Euro na miesiąc, dla dzieci od wieku przedszkolnego, aż do ukończenia szkoły podstawowej, 17 Euro na miesiąc, dla młodzieży ze szkoły średniej.

Sekretariatu Misyjnego Sióstr od Aniołów w Konstancinie.

Opieką jest objetych 19 osób ze szkoły średniej. Koszt Adopcji tu wynosi 400 zł na cały rok szkolny.
Dzięki tym środkom finansowym możemy zapewnić dziecku, jego rodzinie, comiesięczną racje żywności (fasole, mąkę kukurydziana, ryz…) oraz mydła. W miarę możliwości finansowych i indywidualnych potrzeb danej rodziny zaopatrujemy w niezbędne, podstawowe wyposażenie gospodarcze. Dziecko otrzymuje tez nowe ubrania i buty.
Każdy nasz podopieczny włączony w program adopcji, ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Sieroty w wieku przedszkolnym uczą się w naszym przedszkolu zorganizowanym przy sali wielofunkcyjnej. Starsze dzieci w zależności od miejsca zamieszkania uczęszczają do 5 różnych szkół podstawowych i 3 szkół średnich. Na początku roku szkolnego wyposażamy każdego ucznia w potrzebne przybory szkolne, mundurek, a także płacimy czesne za szkole. Wszystkie dzieci mają też zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną.
Oprócz pomocy materialnej, jakiej udzielamy naszym sierotom, prowadzimy rożnego rodzaju zajęcia wychowawczo – rekreacyjne dla dzieci. Organizujemy dla nich wspólne spotkania, pogadanki, animacje raz na trymestr. W czasie wakacji dzieci maja możliwość uczestniczenia w koloniach wakacyjnych przeprowadzanych przez ekipę wychowawców, która pomaga nam w pracy z sierotami.
Rodzice Adopcyjni z Polski, za pośrednictwem biura MAITRI i Sekretariatu otrzymują co roku świadectwo szkolne, maja też kontakt listowny ze swoim afrykańskim dzieckiem. Wzajemna więź, jaka wytwarza się miedzy dzieckiem adopcyjnym a rodzicem pomaga niekiedy przezwyciężać problemy, trudności, na jakie są narażone nasze sieroty.
Pomoc materialna, dar serc, codzienne wyrzeczenia ofiarodawców zostaje niezapomniana do końca życia naszych podopiecznych.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal