30.I 2021 - Możesz wesprzeć budowę domu parafialnego w Surgucie

Nasza  placówka na Syberii jest radością całego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Syberia i sowieckie łagry wpisały się na stałe w historię naszej rodziny duchowej. Ukryte zgromadzenie na terenie Wileńszczyzny zostało zdekonspirowane i uznane za nielegalną organizację przeciwko władzy sowieckiej. Do aresztowania dwudziestu sióstr doszło w Poranek Wielkanocny 9 kwietnia 1950 roku. Przez 6 lat siostry cierpiały i pracowały w uciążliwych warunkach obozowych. Mimo ostrego reżimu nie zaprzestały prowadzenia głębokiego życia duchowego i pracy apostolskiej. Każdą chwilę wykorzystywały na modlitwę i służyły współwięźniom.

Obecne posłanie sióstr do Surgutu jest wyrazem wielkiej wdzięczności Panu Bogu za troskę nad siostrami w latach przebywania w łagrach i szczęśliwy ich powrót do wspólnoty.

11. września 2015 r. spełniły się prorockie słowa ówczesnej przełożonej generalnej:

Jeżeli Opatrzność Boża zechce nas kiedyś użyć do pracy misyjnej na tereny ZSSR nie w roli ofiar skazanych na pokutę i udręczenia życia wewnętrznego, za przywiązanie do Kościoła Świętego i Stolicy Świętej (jedyna zbrodnia, którą naszym Siostrom władze sowieckie zarzucały), lecz jako wolne apostołki w wolnym narodzie rosyjskim, zdaje mi się, że będziemy bardziej sposobne, pomnąc o tym, że nasze poprzedniczki ze swych „przymusowych misji” błagały Boga, by mogły pozostać w miejscach swych kaźni do ostatka, by wyszły ostatnie, byle tylko za cenę tych ofiar mogły dać Bogu dusze.

W tym dniu dwie nasze siostry rozpoczęły pracę parafii św. Józefa Robotnika w Surgucie, której proboszczem jest ks. Marek Jaśkowski. Parafia ta jest jedną z większych terytorialnie parafii na świecie. Jest czterokrotnie większa od Polski i posiada kilkanaście punktów dojazdowych oddalonych do ponad 1000 km od kościoła parafialnego . Pierwsze kroki po przylocie do Surgutu siostry skierowały do kościoła parafialnego (jedynego na północy Syberii kościoła katolickiego, poświęconego  w 2013r.).

Od tego dnia syberyjska parafia jest bliska naszym sercom. Dziś możemy im pomóc w budowaniu domu parafialnego, by ksiądz mógł zamieszkać tuż przy kościele a nie kilka kilometrów dalej, by przy kościele mogły się spotykać wspólnoty parafialne i by mogły tam uczestniczyć w katechezie i formacji.

Wpłaty na budowę domu parafialnego można dokonać przez portal zrzutka.pl na dzieło: Dom Parafialny na Syberii im. Św. Jana Pawła II. Zrzutka jest organizowana przez ks. Pawła Czeluścińskiego - wikarego surguckiej parafii.

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal