21 II 2021 - Mk 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

Jezus przez Ducha zostaje wyprowadzony na pustynię. Po chrzcie świętym w Jordanie na Niego wskazuje Bóg słowami: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bóg wybiera swego Syna do wypełnienia misji głoszenia Królestwa Bożego na ziemi. Do tego posłania Jezus przygotowuje się czterdziestodniową modlitwą i postem na pustyni, kuszony przez diabła - przeciwnika odkupienia i zbawienia.

Jezus uczy mnie wytrwałości w modlitwie i poście, by przygotować się wewnętrznie do wyznaczonego przez Boga powołania w Kościele. Tylko w Nim jest moje umocnienie w walce z wrogiem mojej bliskiej relacji z Jezusem, Bogiem i Zbawicielem.

 

s. Dorota

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal