Dzień 2 - Przyjaciółka Pana - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Dzień 2

 Przyjaciółka Pana

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15, 16-17). Najukochańszy Jezu… wybrałeś mnie ze świata i udzieliłeś odrobinę swego cierpienia, abym ofiarował za Kapłanów i za moją kochaną Rodzinę zakonną, a teraz martwi mnie moja rodzona rodzina, która Ciebie nie umie zrozumieć – więc błagam, Jezu Najukochańszy, daj się poznać mojej najmłodszej siostrze Zinni i bratanicy Celinie, [i proszę] o powrót na łono Kościoła św. …Ofiaruję moje wszystkie cierpienia w dniu dzisiejszym, jakie z Twojej Świętej Woli będziesz chciał na mnie zesłać… Kończę moje rozmyślanie modlitwą ustną: „Pomnij, o Najsłodsza Panno Maryjo…”.

Rozważanie Siostra Wanda żyjąc pokornie, ma jasną i klarowną świadomość bycia wybraną. W żaden sposób jednak bycie wybraną przez Jezusa do wielkich rzeczy nie wpływa na jej sposób odnoszenia się do innych i traktowania ich z wyższością. Wanda przyjmuje w pokorze to, do czego jest wybrana i wszelkie trudności życia. Bycie przyjaciółką Pana, Jego Oblubienicą, wybranką, nie doprowadza jej do pychy. Za jej przykładem chcemy ćwiczyć się w pokorze i odrzucać najmniejszy odruch pychy.

(chwila ciszy)

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu ks. Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjengo Sł. Bożej s. Wandy Boniszewskiej

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal