Dzień 5 - Czuwająca z konającymi - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Dzień 5

Czuwająca z konającymi

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Już w nocy uczułam ostry ból w sercu, głowie, rękach i nogach. Mój Boże, co robisz! Daj, proszę, abym mogła wstać jutro. Wstałam i słuchałam Mszy Świętej. Proszę Ojca Przedwiecznego o przebaczenie za grzechy wasze [moi prześladowcy], a ty, Cherubie, masz prosić o miłosierdzie nasze [ludzkie] dla [tych okrutnych] władz. Po Mszy Świętej jestem przy konającej staruszce otoczonej mocami złymi, obok duchów światłości. Straszna to chwila, ale i pocieszająca, [ona] za chwilę złączy się na zawsze z Bogiem. Modlę się za nią, proszę o zwycięstwo. Konanie przedłuża się. Twoje, [Wando,] konanie [wewnętrzne] też się przedłuża, a to dla oczyszczenia się całkowitego.

Rozważanie

W swoim dzienniku duszy s. Wanda zapisuje mistyczne doświadczenie towarzyszenia w ostatniej drodze ludziom umierającym. Przypomina o potrzebie modlitwy i ofiary za konających oraz zmarłych cierpiących w czyśćcu. Niech jej przykład będzie dla nas wskazaniem, jak wypełniać przykazanie miłości wobec osób, które już odeszły od nas, ale nadal potrzebują naszej troski i miłości. Codzienne życie przynosi wiele okazji do ofiarowania cierpienia, umartwień i modlitwy za zmarłych.

(chwila ciszy)

 

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie 

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Wandy

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal