Wyzwolić dobro…. – po festynie 2010 na gorąco

Już po raz drugi nasze Zgromadzenie było głównym organizatorem anielskiego festynu, w tym roku pod hasłem: „Tutaj spadają Anioły”. Celem nadrzędnym tych imprez jest popularyzacja wiedzy o naszych duchowych braciach i wyzwalanie zdolności ich naśladowania na co dzień. Celem pragmatycznym było wsparcie dzieci powodzian poprzez włączenie się w akcję remontu świetlicy dla dzieci w Kłodnicy k/Wilkowa.

A oto wrażenia osób najbardziej zaangażowanych w realizację anielskiej imprezy:

„Zainicjować festyn tzn. rzucić wyzwanie Bogu i ludziom: Pomocy! A kiedy oglądałam spełnienie wołania, którego owocem jest radosny pokój na wielu obliczach z mego serca cicho płynęła melodyjna pieśń wdzięczności…”

„Jestem pod wrażeniem tego festynu, który przeżywałam po raz pierwszy. Prawdziwie, to był czas wyzwalania dobra w tkwiącego w ludzkich sercach, nie tylko gości festynu, ale przede wszystkim nas – odpowiedzialnych i wolontariuszy.”

„Wiele przygotowań, wielkie zaangażowanie zgromadziło wielu ludzi, by okazali się Aniołami dla innych. Dziękuję, ze mogłam włączyć się do organizacji festynu.”

„Pan pobłogosławił naszym wysiłkom i inicjatywie podejmowanej na rzecz dzieci powodzian. Kolejny raz ukazał swoja moc i wypróbował nasze zaufanie względem Jego wielkości. Dla mnie osobiście był to czas umocnienia swojej wiary i ufności we wszechmoc Bożego działania. Jestem wdzięczna Bogu, ze mogłam się przyczynić do tego dzieła.”

„Bóg działa w naszym życiu przez różne doświadczenia. Doświadczenie zmiany pogody w tak szybkim czasie wskazało, że Bóg czuwa. Bóg czuwa i nad nasza dyspozycyjnością, a to jest główna cecha Aniołów. Festyn osobiście pomógł mi odkryć, że oprócz modlitwy i pracy potrzebna jest ofiara, która przyjmuje Bóg jako „małe coś” od nas. Wszystko to wskazuje, że Bóg jest Wszechmogący, a Aniołowie tego dnia mieli bardzo dużo pracy.”

„Gdy słyszałam od ludzi, ze jest to piękny cel, niesamowita atmosfera, że czuja się tu jak w niebie, to byłam spokojna, bo wiedziałam, że festyn spełnił swoją rolę! I cóż miałam innego robić, jak tylko z wdzięcznością wsłuchiwać się w ten anielski szept?…”

„Ogromnie cieszę się i jestem wdzięczna, że mogłam wziąć udział w organizacji Anielskiego festynu. Było to spotkanie wielu osób na wielu płaszczyznach. Dzięki Aniołom, którzy są niezwykle przyciągający i wdzięczni udało się dotrze z przesłaniem dobra do wielu ludzi. Czułam jak sam Pan Bóg przychodził do spacerujących, przyglądających się, ale także do nas –bardziej zaangażowanych. Najważniejszym punktem festynu była Eucharystia sprawowana przy pełnym amfiteatrze. Wspaniała okazała się sobotnia adoracja, czuło się zawiązanie wspólnoty, a następnego dnia jedność podczas pracy. Cudowny widok – roześmiane dzieci [...]”

„Jednym zdaniem mówiąc - dzieląc się dobrem, pomnażamy je. Zarówno w przygotowaniach jak i w dniu festynu doświadczyłam radości dawania, dzielenia się czasem, umiejętnościami, tym co mogłam, tym, co często uważam za swoje, a przecież „co masz, czego byś nie otrzymał”

„Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata”

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal