Aniołowie na pewno tu byli… Festyn 2009

21 czerwca, w niedzielę wyjątkowo pogodną, jak na tegoroczne lato, konstanciński amfiteatr rozanielił się. Aniołowie w dziecięcych rysunkach, w artystycznym kunszcie malarskim, rzeźbiarskim, ceramicznym… Anielskie głosy, anielskie tańce i gesty. Poglądowo i aktywnie poznawaliśmy kondycje Aniołów. Wszystko oscylowało w tematyce Aniołów.

Razem z Aniołami chwaliliśmy Wiekuistego podczas Najświętszej Ofiary sprawowanej o godz. 13.00. Głównym celebransem był ks. Kan. B. Przegaliński, proboszcz par. św. Józefa w Mirkowie, homilie wygłosił ks. prał. K. Pastuszak z Belgii. Koncelebransi: ks. dr J. Tondera, proboszcz parafii Wniebowzięcia N.M.P., księża pallotyni: ks. J. Jędraszek z Centrum Animacji Misyjnej i ks. Z. Bazan, misjonarz z Rwandy. Okazuje się, że tym samym daliśmy dobry początek dla polowych Mszy świętych w jakże pięknym miejscu i nowym amfiteatrze.

Po pokrzepieniu ducha można było pokrzepić ciało znakomitym bigosem i ciastem w kuchni „Pod dobrym Aniołem”.

Śpiewając i tańcząc naśladowaliśmy Aniołów, jako, że św. Augustyn przestrzegał: „Naucz się człowieku tańczyć, bo Aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, co z Tobą robić”. Część rekreacyjną o godz. 15.00 rozpoczął taneczny zespół: „Lśniące kropelki” i muzyczny „Plotki” z Wileńskiej Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego z Nowej Wilejki /Litwa/, z którą gmina Konstancin ma podpisaną umowę o partnerstwie. Najmłodsi artyści oczarowali widownię swym wdziękiem i talentem; obdarowani zostali paczkami ufundowanymi przez wiceburmistrza Konstancina p. P. Stankiewicza.

Motyw Aniołów przewinął się w dramacie K. Wojtyły pt. „ Jeremiasz” wystawionym przez studencki teatr z Wilna o nazwie „Betania”. Nawiązanie do dramatu Karola Wojtyły miało jeszcze jedną przyczynę, a mianowicie 30-lecie I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Młodzież, przed występem złożyła kwiaty wdzięczności przed pomnikiem Jego Świątobliwości.

Wysiłek najmłodszych z dekanatu konstancińskiego włożony w przybliżenie nam prawdy o Aniołach, wyrażonej w poezji, czy plastyce został poddany konkursowi i nagrodzony. Starosta Powiatu Piaseczyńskiego p. J. Dąbek ufundował ceramiczne Anioły z herbem Piaseczna i gałązką konstancińskiego dębu dla laureatów konkursu recytatorskiego. S. J. Radzik, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, ufundowała piękne ikony dla zwycięzców konkursu plastycznego „Mój Anioł”

W miedzy czasie była możliwość: zaopatrzyć się w literaturę o tematyce anielskiej, a także w „aniołki” – materialny symbol naszej wiary w anielską asekurację, wziąć udział w loterii.

W nawiązaniu do historii francuskiego króla św. Ludwika, który za bajońską sumę nabył rzekomo pióro ze skrzydeł św. Michała Archanioła, każdy miał możliwość być udekorowany piórem z anielskich skrzydeł za udział w akcji „Zostań Aniołem dla najuboższych dzieci z Afryki i Wschodu”, w której przeprowadzenie z ogromnym zaangażowaniem włączyły się dzieci z zespołu szkół Nr 3, pod kierunkiem p.Anny Paduch.

Koncert zespołu Tomka Kamińskiego pt. "Tylko Anioły do mnie wysyłaj”, przeplatany jego świadectwem wiary, zwieńczył anielską imprezę organizowaną przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów we współpracy z gminą Konstancin i powiatem Piaseczyńskim, za którą Zgromadzenie wyraża ogromną wdzięczność.

Mamy nadzieję, że to początek dobrej tradycji, do kontynuowania której włączać się będzie coraz więcej osób, a tym, którzy entuzjastycznie włączyli się od początku życzymy, by Aniołowie swą opieką stokrotnie wynagrodzili.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal