„Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach. Wybór źródeł

Ich los był przesądzony, o czym one same dobrze wiedziały; w 1950 r. zostały zdekonspirowane i były na liście wrogów państwa. Wśród męczenniczek łagrów sowieckich znalazły się osoby wybitne, jak s. Wanda Broniszewska, której biografia i tragiczne losy (ale także święte życie stygmatyczki) są dziś powszechnie znane i opisywane. Jednocześnie otrzymujemy zbiorowy portret losów zakonnic, które poniosły śmierć lub cierpiały za wiarę i swoją wierność charyzmatowi zgromadzenia. To polskie bohaterki. (Z recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna)

 

Relacja z promocji ksiazki w Wilnie - czytaj

Informacje od wydawcy - czytaj

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal