"Dokończysz dzieło Faustyny. Siostra Helena Majewska wileńska mistyczka miłosierdzia" ks. M. Damazyn

Święta siostra Faustyna jest szlachetnym kamieniem w koronie Bożego  miłosierdzia, choć nie jedynym. Dla uczczenia swego majestatu Bóg powoływał przez wieki wielu apostołów i świadków, spośród których niektórych wyniesiono już do chwały ołtarzy (św. Jan Paweł II, bł. ks. Michał Sopoćko), świętość innych Kościół nadal rozeznaje (sł. B. Benigna Konsolata Ferrero, sł. B. Józefa Menendez, sł. B. Kunegunda Siwiec). Są jednak i takie osoby - a do nich należy siostra Helena Majewska - których dzieło życia i posłuszeństwo miłosiernemu Zbawicielowi dopiero poznajemy. Podziwiamy skuteczność działania łaski Bożej w nich, jak i jej promieniowania przez innych.

Książeczka ta przybliża życie, duchowość i dzieło miłosierdzia tej ukrytej przed światem, bo należącej do bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, siostry zakonnej. Była ona - według słów Chrystusa, które zapisała w swoim Dzienniku - pomocą dla ojca od miłosierdzia, księdza M. Sopoćki, w realizowanych przez niego działach miłosierdzia.  Miała swoją osobą zakrywać osoby śp. siostry Faustyny w jej szczególnym posłannictwie o miłosierdziu.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal