Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać,
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola
w całym moim życiu spełniała się.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal