Apostolstwo

„Chwała Boża i dusz zbawienie; ludzkość cierpiąca, zbolała i obumarła – ten ma być zakres działalności Sióstr Anielskich, to pole ich pracy i walki.” – czytamy w uwagach wstępnych I Reguł O. Założyciela.

Kluczową sprawą w stylu naszego apostołowania jest współpraca każdej siostry z osobami świeckimi w swoim środowisku na wzór sieci pajęczej. Zgromadzenie, w ten sposób odpowiada pozytywnie na prośbę Kościoła wyrażoną słowami Jana Pawła II: „Formacja świeckich powinna znaleźć się wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku niej zmierzały wszystkie wysiłki wspólnoty”.

Siostry na wszelki sposób troszczą się, by wierzący pogłębiali swą wiarę; wobec niewierzących, szerzą ją na wszelki możliwy sposób, zawsze - poprzez osobiste świadectwo życia. Siostry pracują jako wychowawczynie, nauczycielki, katechetki, pielęgniarki, lekarze, psychologowie, prawnicy, itp.

W kontakcie z drugim człowiekiem O. Założyciel zalecał subtelność pszczoły: „Bądź tą pszczołą, która z każdego kwiatka coś wydobędzie. Wydobywaj z każdej duszy coś dobrego… Pszczoła kwiatu nie niszczy”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal