Na wzór Aniołów

Założyciel - znawca Pisma Świętego - przejął się prawdą o Aniołach, ich szybką, wszechstronną i wszechogarniającą metodą działania, zmierzającą do pomnożenia dobra w ludzkich sercach. „Nie ma dzisiaj zakątka ziemi, nie ma człowieka, ani takich jego potrzeb, których by nie dosięgła ich [aniołów] uczynność i opieka”. Ta prawda o Aniołach była dla niego inspiracją do zaangażowania sióstr na ich wzór.

O. Założyciel pałał również pragnieniem, by siostry naśladowały Aniołów w innych cnotach: „Pobożność i nauka są to dwa skrzydła, na których siostry wznoszą się ku Bogu i ludzi ku Niemu pociągają”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal