Informacja o zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na utworzenie sensorycznego parku zabawy w miejscowości Jeżowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Konstancinie- Jeziornie Oddział w Jeżowem
informuje o zawarciu w dniu 13.06.2019 r. w Rzeszowie
umowy o przyznaniu pomocy Nr 00839-6935-UM0911386/19
z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego
na realizację operacji
pt. Budowa obiektu małej architektury "Sensoryczny park zabawy" w miejscowości Jeżowe-Kowale.

Operacja będzie współfinansowana ze środków Uni Europejskiej  w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Operacja ma na celu stworzenie ogólnodostępnej niekomercyjnej rekreacyjno-zdrowotnej infrastruktury związanej z sensoryką poprzez utworzenie miejsca aktywności lokalnej w miejscowości Jeżowe-Kowale, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Przewidywane efekty operacji: powstanie nowego miejsca aktywności lokalnej o charakterze rekreacyjno-zdrowotnym "Sensoryczny park zabawy"

Planowany termin realizacji operacji: sierpień 2019 r. 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal