Relacja ze spotkania opłatkowego współpracowników misyjnych

W dniach 11–12 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Współpracowników i Przyjaciół Misji Sióstr od Aniołów. Przybyło 80 osób z różnych stron Polski. Wszystkich jednoczyła ta sama idea wspierania działa misyjnego prowadzonego przez siostry w trzech krajach misyjnych – Rwandzie, Kongo i Kamerunie. W sobotę program rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie został wyświetlony film obrazujący pielgrzymkę Sekretariatu Misyjnego do Sanktuarium Maryjnego w Kibeho, w Rwandzie oraz prezentacja zdjęciowa. Uczestnicy pielgrzymki dzielili się swoimi przeżyciami i dawali świadectwa z pobytu w Rwandzie. Następnie odbyło się spotkanie z księdzem Stanisławem Urbaniakiem, pallotynem, długoletnim misjonarzem Rwandy, apostołem Miłosierdzia Bożego, który bardzo zasłużył się ludności Rwandy.

Poprzez nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego organizowane w parafii Ruhango, w której był proboszczem, robił wiele dla pojednania, wzajemnej miłości i szacunku wśród Rwandyjczyków, tak w czasie wojny jak i po niej. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące Jego działalności. Z prostotą, autentyzmem i pokorą mówił o wielkich dziełach, jakie czynił Jezus poprzez Jego posługę. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem Jego świadectwa.

Podczas Eucharystii, która sprawowana była w intencji dziękczynnej za 35. lat istnienia naszych misji w Rwandzie i o pokój na świecie, przedstawialiśmy Bogu w modlitwie sprawy misji, polecaliśmy misjonarzy i misjonarki, a także tych wszystkich, którzy trudzą się na zapleczu misyjnymzarówno pod względem materialnym jaki duchowym.

Wieczorem miała miejsce Wieczerza Wigilijna oraz tradycyjne śpiewanie kolęd. Wszystko odbyło się w bardzo
serdecznej i miłej atmosferze, uczestnicy spotkania zostali podbudowani i umocnieni w swojej służbie misjom. W
trakcie Wieczerzy mieli możliwość wysłuchać pozdrowień świątecznych od dzieci adopcyjnych i sióstr pracujących w Kamerunie, a także obejrzeć „Orszak trzech króli” zorganizowany po raz pierwszy na tamtym terenie.
W niedzielę myślą przewodnią spotkania były tematy związane z 35. rocznicą misji Sióstr od Aniołów w Afryce. Na program złożyły się między innymi: relacja założycielki naszych misji, byłej przełożonej generalnej, siostry Barbary Maciasz o genezie misji; wspomnienia siostry Marii Cichoń pierwszej misjonarki o pierwszych krokach na ziemi afrykańskiej, a także wypowiedź jednej z pierwszych misjonarek siostry Ewy Małolepszej o jej pracy na pierwszej placówce. W drugiej części spotkania przedstawiono, w postaci multimedialnej, temat: „Misje w Rwandzie dzisiaj”, który był uzupełniony komentarzem Matki Generalnej, s. Marii Piątkowskiej. Przy okazji przypomniano, jakie są możliwości pomocy misjom na chwilę obecną.

Na zakończenie spotkania - w intencji misji, o pokój na świecie i za dzieło misyjne Kościoła - została odmówiona Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Modlitwę tę prosiła odmawiać Matka Słowa z Kibeho. Po obiedzie, po bardzo serdecznych pożegnaniach, w atmosferze radości i poczucia wspólnoty, żegnali się uczestnicy spotkania, podbudowani duchowo, by z jeszcze większym zapałem, nadal pełnić tak ważną misję w Kościele.

s. Katarzyna Mazurek
sekretarka misyjna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal