„Świadek milczący. Wanda Boniszewska (1907-2003) ” M. Cichoń

Siostra Wanda Boniszewska obdarzona została przez Boga wieloma szczególnymi darami, a ten rys jej osobowości jest wyraźnie czytelny. Szanowała każdego człowieka bez względu na to kim on był, bo Bóg go szanuje i kocha. Chyba szczególnie rozumiała słowa Chrystusa: "Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

"Na swoich, jakże słabych fizycznie ramionach, w swoim mizernym fizycznie ciele, nosiła przez całe długie, bardzo długie życie, cierpienie Chrystusa, by braciom najmniejszym ulżyć, by pomóc im do zbawienia(...)" Henryk Kardynał Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal