Książki o Aniołach

Coraz więcej literatury na temat sił „złego”, ukazuje się również z inicjatywy Kościoła. Może dlatego, by przypomnieć ludziom, że demon, jako uosobione zło istnieje naprawdę..? Jednak czy nie lepiej jest mówić o dobrych aniołach, by w ten sposób więcej przestrzeni zająć dobrem?!

Wiele wydawnictw kościelnych i świeckich podejmuje anielski motyw. Trzeba jednak zauważyć, że często można o nich poczytać w konwencji ezoterycznej, sekciarskiej, czy nie wiadomo jeszcze jakiej.. Bezpieczniej jest sięgać po pozycje wydawnictw kościelnych, które mają tzw. „imprimatur”, poprzez które Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego orzeka, że treść tej książki jest zgodna z Jego nauką.

Poniżej umieszczamy pozycje książkowe, które warte są polecenia ze względu na podjęty w nich temat aniołów. Ta lista nie jest zamknięta! Nie są to też jedyne dobre książki dostępne na rynku polskim, ale te właśnie są już sprawdzone. Treści w nich zawarte są zgodne z doktryną Kościoła Katolickiego o aniołach.

"Aniołów dyskretny lot" - Herbert Oleschko


Książka, która może być podręcznikiem angelologii. Zawiera bardzo dużo szczegółowych informacji na temat aniołów, nie tylko w religii chrzścijańskiej.

wyd. Calvarianum, Kraków 1996.

"Aniołowie i demony. Powrót tego co niewidzialne" - Giacomo Panteghini


Ciekawie napisana książka. Wiele w niej odniesień teologicznych ale i kulturowych.

wyd. „Bratni Zew”, Kraków 2001.

"Aniołowie i ich misja" - Jean Daniélou

Źródłem z którego czerpie autor są przede wszystkim Ojcowie Kościoła. Wspaniałe komentarze do fragmentów Pisma Świętego, związanych z aniołami. Przede wszystkim – odniesienie Aniołów do Chrystusa!

wyd. Fronda i Apostolicum, Warszawa – Ząbki 2006.

"Aniołowie w życiu świętych" - Anna Matusiak


Zebrane i ciekawie opracowane historie z życia świętych, którzy przyjaźnili się z aniołami.

wyd. eSPe, Kraków 2012.

"Aniołowie wobec Chrystusa" - o. Augustyn Jankowski


Praca z dziedziny teologii biblijnej ukazująca związek aniołów z Chrystusem.

wyd. Tyniec, Kraków 2002.

"Aniołowie" - Alfred Läpple


Książka zawiera spory wykaz perykop ze Starego i Nowego Testamentu w których pojawiają się aniołowie, z komentarzem. Poza tym informacje o aniołach w liturgii, literaturze, sztuce, muzyce itd.

Wydawnictwo M, Kraków 2004.

"Aniołowie" - Stanisław Biel SJ


Wprowadzenia do medytacji biblijnych

wyd. WAM, Kraków 2013.

"Aniołowie. Rozważania teologiczne" - Romano Guardini


Trzy rozważania wielkiego teologa, napisane bardzo przystępnym językiem.

wyd. Salwator, Kraków 2003.

"Anioły" - Jan Paweł II


Zbiór katechez i wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II na temat aniołów.

Wydawnictwo M, Kraków 2014.

"Doktor Anielski o aniołach" - Ks. Tomasz Stępień


​Świetnie wyłożona nauka św. Tomasza z Akwinu o aniołach z komentarzem i ciekawymi przykładami.

wyd. Towarzystwo „Powściągliwość i praca”, Warszawa 2014.

"Dom w Bogu. Medytacje na temat Księgi Tobiasza" - Augustyn Pelanowski OSPPE


Wprowadzenia do medytacji biblijnych

wyd. Paganini, Kraków 2012.

"Katechizm Kościoła Katolickiego"

Podstawowa wiedza na temat aniołów – to, w co wierzymy! O aniołach przede wszystkim jest mowa w numerach: 328-353, 391-395.

wyd. Pallottinum, Poznań 2002.

"Księga o aniołach" - red. Herbert Oleschko


Praca zbiorowa, zawierająca bardzo wartościowe, naukowe artykuły pogrupowane w działach: Pismo Święte, Patrystyka, Dogmatyka-liturgia-hagiografia, Aniołowie w innych religiach i wierzeniach, Sztuka i Literatura piękna. Praca zawiera też obfitą bibliografię angelologiczną oraz wykaz stron internetowych o aniołach (od momentu wydania upłynęło już kilkanaście lat, stąd nie wszystkie są aktualne!)

wyd. WAM, Kraków 2002.

"Mój Anioł i ja. Siedem kroków na drodze ze świętym Aniołem Stróżem" - o. Hubertus Jakobus van Dijk ORC


Niewielka książka, która może być pomocą w zaprzyjaźnieniu się ze swoim aniołem stróżem.

wyd. Apostolicum, Ząbki 2010.

"Mój anioł pójdzie przed tobą" - Georges Huber


W książce poza tekstem Hubera znajduje się także artykuł ks. Mieczysława Bednarza „Majestat Twój chwalą aniołowie”  w którym znajdziemy wiele na temat naśladowania aniołów i duchowości anielskiej.

wyd. Michalineum, Miejsce Piastowe 1982.

Strony

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal