Anielska Misja Wspierania Kapłanów

"Tajemnica Krzyża znajduje się w samym centrum posługi Jezusa – wielkiej posługi Pasterza, którą sprawuje On wobec nas wszystkich. Daje samego siebie, i to nie tylko w odległej przeszłości. Codziennie urzeczywistnia ten dar w świętej Eucharystii – daje samego siebie, daje nam siebie poprzez nasze dłonie. Są więc racje ku temu, by powiedzieć, że centrum życia kapłańskiego jest święta Eucharystia; to w niej ofiara Jezusa na krzyżu nieustannie i w sposób rzeczywisty pozostaje obecna pośród nas. Wychodząc od tego stwierdzenia, uczymy się, jak sprawować Eucharystię w sposób właściwy: ma to być spotkanie z Panem, który dla nas ogałaca się ze swej Boskiej chwały, przyjmuje upokorzenia aż do śmierci na krzyżu i w ten sposób daje się każdemu z nas. Dla kapłana niezwykle ważne jest codzienne sprawowanie Eucharystii; za każdym razem otwiera się on na tę tajemnicę na nowo. Za każdym razem na nowo oddaje się w ręce Boga, doświadczając jednocześnie radości wynikającej z tego, że On jest obecny, że mnie zawsze na nowo przyjmuje i prowadzi, że podaje mi rękę, że daje mi siebie samego. Eucharystia musi stać się dla nas szkołą życia, w której uczymy się ofiarować nasze życie. Życie ofiarujemy nie tylko w chwili śmierci czy męczeństwa. Powinniśmy je ofiarowywać codziennie. Dzień po dniu muszę się uczyć tego, że mam swoje życie nie tylko dla siebie. Dzień po dniu muszę się uczyć zapominać o sobie, być do jego dyspozycji i poświęcać się tam, gdzie On, Pan, w danym momencie mnie potrzebuje, nawet jeśli inne sprawy wydają mi się piękniejsze czy ważniejsze. Dawać życie, a nie brać. I w ten sposób doświadczać wolności. Wolności od siebie samego, szerokich horyzontów istnienia. Gdy jesteśmy przydatni innym, gdy świat nas potrzebuje – nasze życie staje się ważne i piękne. Tylko ten, kto odda swoje życie, znajdzie je" – Benedykt XVI

Założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, ks. Arcybiskup Wincenty Kluczyński, wytyczając cel wspólnocie sióstr, powiedział: "Pan Bóg, sprawując rządy nad światem, posługuje się sługami, którzy są narzędziem Jego Opatrzności, Jego Miłosierdzia. Są nimi Aniołowie Nieba, czyli Duchy czyste i Aniołowie ziemi – Kapłani. Aniołowie ziemi są braćmi i towarzyszami Aniołów nieba. Jedni i drudzy dbają o cześć i chwałę Bożą, opiekują się Kościołem i prowadzą ludzi do zbawienia. Aniołom braciom potrzebne są siostry, które by z nimi współpracowały, współcierpiały i współmodliły się."

Zgromadzenie, realizując wskazania założyciela, wspiera kapłanów w ich posłudze apostolskiej, a także poszerza grono osób modlących się i ofiarujących swoje cierpienia poprzez prowadzenie Misji Wspierania Kapłanów.

Siostry od Aniołów każdego dnia modlą się za kapłanów. Ofiarują w ich intencjach swoje cierpienia, a w każdy czwartek trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu, polecając Bogu wszystkich kapłanów.

Jeżeli pragniesz modlić się za kapłanów i należeć do Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów, przyłącz się do nas!

Anielska Misja Wspierania Kapłanów
- Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna
Email: teresitaaniol@interia.pl

Jeśli chcesz, aby kapłani, których znasz, włączeni zostali w naszą modlitwę, podaj imię i nazwisko kapłana oraz rok jego święceń kapłańskich. Dane te są wpisywane do ogólnej bazy modlitwy. Do wiadomości osób modlących się za kapłanów podajemy tylko imię księdza i rok święceń kapłańskich.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal