BIAŁORUŚ

Na Białorusi Siostry posługują jako katechetki, zakrystianki, organistki. Organizują spotkania modlitewne, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin.