CEL EFFATHY

Sekretariat ds. Wschodu „Effatha” powstał w 1996 r. jako jedno z dzieł Sióstr od Aniołów. Jest zachętą do otwarcia ludzkich serc na potrzeby Kościoła na Wschodzie i troskę o jego rozwój zarówno duchowy, jak i materialny. Dzięki pomocy wielu ludzi o otwartych sercach Siostry pracujące w krajach byłego Związku Radzieckiego mogą służyć tamtejszej ludności i pomagać w podtrzymywaniu wiary katolickiej w ich sercach.

Siostry podejmują głównie pracę wychowawczą, katechetyczną, pielęgniarską. Są prawnikami, psychologami, organistkami, zakrystiankami. Pragnienie Boga wśród ludzi, którym wmawiano, że Bóg nie istnieje i których za jakiekolwiek przejawy religijności surowo karano, jest wielkie. Siostry prowadzą katechezę wśród różnych grup wiekowych.

Ty też możesz pomóc Kościołowi na Wschodzie przez troskę o jego odbudowę duchową i materialną.

POMOC DLA KATOLIKÓW WSCHODU 
SIOSTRY OD ANIOŁÓW

ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 797 907 496
e-mail: effathasiostryodaniolow@gmail.com

Nr konta: 04 8002 0004 0205 1389 2002 0001