UKRAINA

10 IV 2021 - Przedszkole w Winnicy na Ukrainie

„Drodzy Przyjaciele!

Od 2003 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Winnicy istnieje przedszkole. Jest to pierwsze przedszkole rzymsko-katolickie w Ukrainie. Nasza placówka, nosząca imię św. Jana Pawła II, ma ogromny wpływ na dzielnicę i całe miasto. Jej celem jest kształtowanie moralnego charakteru na drodze religijnego wychowania. Tu dzieci uczą się modlić, dzielić się i przebaczać, kochać Boga i bliźniego, być wdzięcznymi i odpowiedzialnymi. Z tymi wartościami idą dalej w świat, zmieniając go na lepszy. Oprócz tego, dzieci są przygotowywane do szkoły, uczą się języków obcych, mają zajęcia z muzyki, plastyki, tańca i otrzymują pomoc logopedyczną. Na dany moment do przedszkola przychodzi 120 dzieci.

Wychowankowie z naszego przedszkola to porządni obywatele Ukrainy i nie tylko. Jesteśmy dumni z tego, że studiują w najlepszych uniwersytetach Ukrainy, Europy, Australii i Ameryki. Są laureatami przeróżnych konkursów i zdobywcami pierwszych miejsc. 

W przedszkolu od samego początku pracują siostry z naszego zgromadzenia Sióstr od Aniołów i osoby świeckie. Od trzech lat, na prośbę księdza biskupa przejęłyśmy całkowitą odpowiedzialność za placówkę. Przedszkole posiada bardzo dobrą reputację i sporo rodziców pragnie oddać do nas swoje dzieci bo wiedzą, że tutaj one będą otoczone miłością ludzi wierzących.

Niestety ciągle tocząca się wojna na wschodzie kraju, dewaluacja hrywny i niskie zarobki nie pozwalają rodzicom opłacić w całości kosztu pobytu swojego dziecka w przedszkolu. Dlatego, naszą opieką są także objęte dzieci z rodzin dotkniętych wojną, rodzin wielodzietnych, biednych i półsieroty. Te dzieci uczęszczają do nas nieodpłatnie lub za połowę ceny. Ogólnie ze  zniżek korzysta ok. 40 % uczęszczających do nas dzieci.

Pod koniec 2020 roku władze miasta przekazały nam na własność ziemię oraz budynek, gdzie mieści się przedszkole. Owa budowla niezwłocznie potrzebuje generalnych remontów, a przy tej okazji powiększenia obiektu o 2 piętra. To pozwoli nam przyjąć więcej dzieci oraz urządzać różne spotkania np. warsztaty tematyczne dla rodziców. Na taką rekonstrukcję potrzebujemy ogromną sumę pieniędzy. Sporą część udało się nam zdobyć dzięki dobrodziejom, ale wciąż brakuje nam ok. 200 tysięcy euro.  Niech dobry Bóg nieustannie Wam błogosławi i udziela potrzebnych łask.”

  Z modlitwą    

                                                                                  s. Irena Maszczycka  CSA

                                                                                     prezes przedszkola

W Kamieńcu Podolskim

Siostry pracują w Caritasie Diecezjalnym, katechizują dzieci i młodzież, opiekują się studentkami mieszkającymi w internacie Caritas, pracują w Sądzie Diecezjalnym.

W Winnicy

Siostry pracują przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego i parafii św. Franciszka z Asyżu: katechizują dzieci, młodzież i dorosłych; posługują w zakrystii, jako organistki, Siostry prowadzą poradnię psychoterapii dla potrzebujących takiej pomocy szczególnie dla żołnierzy i ich rodzin, prowadzą przedszkole, ; organizują spotkania dla lekarzy, lekcje języka polskiego dla chętnych, organizują pomoc dla przesiedleńców wojennych.

W Żytomierzu

Siostry prowadzą rodzinny dom dziecka, pracują w służbie zdrowia. Przy współpracy z Chrześcijańską Służbą Ratunkową razem z wolontariuszami miejscowymi organizują regularne spotkania dla dzieci przesiedleńców w pobliskich wioskach.

Dom dziecka w Żytomierzu