WSPACIE MISJI

Zapraszamy do uczestnictwa w dziele misyjnym Kościoła poprzez:

1. Modlitwę i ofiarowanie cierpienia

Twoje wsparcie duchowe czyni nasze apostolstwo bardziej owocnym.

2. Pomoc materialną

  • wspierając konkretne dzieła, projekty,
  • podejmując się adopcji serca, patronatu misyjnego,
  • zamawiając Msze Święte zbiorowe,
  • przekazując 1,5 % podatku.

3. Animację misyjną w swoim środowisku

  • zachęcając innych do współpracy z nami poprzez udział w spotkaniach misyjnych, pielgrzymkach itp.,
  • angażując się w wolontariat misyjny.

Więcej informacji na https://misje.siostryodaniolow.pl/