NASZA HISTORIA

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów narodziło się w sercu ks. Wincentego Kluczyńskiego w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie ówczesny prefekt Seminarium Wileńskiego spędzał długie godziny na modlitwie. 31 marca 1889 r. w kościele seminaryjnym św. Jerzego w Wilnie, Ojciec Założyciel odprawił Mszę św., inaugurującą „Stowarzyszenie Wielebnych Panien Sióstr Aniołów” i powierzył je trosce Bronisławy Stankowicz, swojej wieloletniej penitentki.

Kościół św. Jerzego w Wilnie, fot. Jan Bułhak

Przez pół wieku Zgromadzenie wypełniało swe zadania głównie na terenie Wileńszczyzny, szczególnie w samym Wilnie, którego nigdy nie opuściło. Siostry zajmowały się działalnością duszpasterską (przygotowywały do sakramentów, prowadziły rekolekcje, zakładały stowarzyszenia religijne), podejmowały prace: opiekuńczo-wychowawczą (zakładały i pracowały w tzw. ochronkach, sierocińcach, internatach, były guwernantkami), oświatową (katechizowały, nauczały w różnych szkołach i zakładach, udzielały prywatnych lekcji), charytatywną (organizowały pomoc dla chorych i ubogich, zakładały nowe miejsca pracy). W roku 1937 r. siostry objęły swą posługą Dom Wypoczynkowy Konferencji św. Wincentego a Paulo w Chylicach pod Warszawą, miejsce obecnego Domu Generalnego.

W latach 1945-46, w ramach repatriacji większość sióstr przybyła na tereny PRL-u, a 35 z własnego wyboru pozostało na ziemiach włączonych do ZSRR, by tam trwać przy ludziach potrzebujących duchowego wsparcia i świadectwa wiary.

matka-boska-ostrobramska-2
Matka Miłosierdzia w Ostrej Bramie

1950-56 CZAS ZESŁANIA

W latach 1950-56 za sprawą ukrywania jezuity, ks. Antoniego Ząbka, dwadzieścia sióstr znalazło się w sowieckich obozach karnych o podwyższonym rygorze. Wszystkie z tej tułaczki powróciły żywe, co uważamy za jeden z „cudów istnienia”.

Pomimo komunistycznego reżimu, Zgromadzenie wzrastało w nowe powołania i otwierało nowe placówki. Po upadku ZSRR powstała placówka w Moskwie. Obecnie w Rosji są dwie wspólnoty w diecezji Nowosybirskiej, które w sytuacji braku kapłanów z wyjątkową gorliwością zabiegają, by jak najwięcej osób poznało Chrystusa. Siostry pracują również na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Czechach.

MISJE AFRYKAŃSKIE

W roku 1984 Siostry od Aniołów założyły pierwszą placówkę misyjną. Pomimo różnych przeszkód spowodowanych wojnami oraz trudnymi warunkami, Zgromadzenie rozwija się i owocnie pracuje w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, Kamerunie i Republice Demokratycznej Kongo. 

jezus-na-krzyzy-1

Z aniołami, ku chwale Boga.

W 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Więcej o historii zgromadzenia można dowiedzieć się z książki „Z aniołami, ku chwale Boga”. Zawiera ona wspomnienia Sióstr od Aniołów, świadectwa ich współpracy z Aniołami Bożymi i doświadczania ich pomocy.