DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów realizując nakaz misyjny Chrystusa: ,,Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,5) w 1984 roku rozpoczęło pracę misyjną w Afryce.

Misje w Afryce

Obecnie siostry pracują w trzech krajach:

Misje w Afryce Rwanda
RWANDA
Misje w Afryce Kongo
DR KONGA
Misje w Afryce Kamerun
KAMERUN

Siostry idą za Chrystusem, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc wszystkim i na wzór Aniołów, swoich Patronów

Pomagają ubogim poprzez wsparcie materialne

Misje w Afryce
Misje w Afryce

Dają możliwość pracy np. prowadząc pracownię haftu, kroju i szycia

Niosą ulgę chorym i cierpiącym, prowadząc ośrodki zdrowia i dożywiania

Misje w Afryce
Misje w Afryce

Prowadzą hospicjum

Troszczą się o edukację i rozwój wiary wśród dzieci, prowadząc przedszkola

Misje w Afryce
Misje w Afryce

Szkołę podstawową

Katechizację

Misje w Afryce
Misje w Afryce

Adopcję serca na odległość i medyczną

Więcej informacji na https://misje.siostryodaniolow.pl/