LITWA

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA RODZINY W NOWEJ WILEJCE

Projekt „Profilaktyczno-terapeutyczna edukacja polskich rodzin w nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny“

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021“

Już drugi rok z rzędu działalność gabinetów specjalistycznych i prowadzenie licznych warsztatów pod dachem Centrum Kształcenia Rodziny, zawdzięczamy dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Rzeczpospolitej Polskiej.

W minionym roku działały gabinety: logopedy, psychologa, psychoterapeuty i pracownika socjalnego. Bezpłatnej pomocy, konsultacji udzielono dla 210 osób.

Warsztaty dla seniorów, małżeństw oraz rodziców były prowadzone zarówno na żywo, online i w formule hybrydowej. Podczas 16 zajęć dedykowanych osobom dorosłym poruszane były tematy bardzo aktualne w relacjach małżeńskich, rodzicielskich tudzież rodzinnych. Zajęcia te relacjonowane były na bieżąco w aktualnościach na stronie CKR: https://centrumrodziny.lt/pl/blog/

Realizacja projektu została ukończona w dniu 31 grudnia 2021 r.

2. DOM DLA GOŚCI CKR

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy finansowy udział w realizacji projektu, w 2021 roku kontynuowaliśmy rekonstrukcję budynku na potrzeby osób korzystających z Centrum Kształcenia Rodziny. Sfinalizowanie prac wykończeniowych zawdzięczamy również wsparciu Fundacji Pomocowych: Fundacji Angeli Terrae, Fundacji Orlen, Fundacji Dobroczynności Atlas. Diecezja Augsburg z Bawarii ma również w tym swój istotny udział i oczywiście wielu Ludzi Dobrej Woli z Polski. Niech Dobry Bóg, wszystkim stokrotnie wynagrodzi i wesprze w potrzebach, których ludzie nie są w stanie zaspokoić.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji prac wykończeniowych:

3. W Wilnie

Siostry katechizują w szkołach i przy parafii, zarówno grupy dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Oprowadzają turystów po Wilnie, przybliżając historię i tradycję miasta oraz całej Litwy. Organizują dni skupienia, rekolekcje „wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży.