ZGROMADZENIE SIÓSTR OD ANIOŁÓW​

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w 1889 r. w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale Matki Bronisławy Stankowicz. Zgromadzenie jest jednym z niehabitowych zgromadzeń, zakładanych w warunkach prześladowania Kościoła katolickiego w carskiej Rosji.

ksiadz-wincenty-kluczynski_2-1-2-1-3

Założycielowi towarzyszyła idea zebrania i formowania światłych kobiet, które bez zwracania na siebie uwagi, będą pomagać kapłanom w ewangelizacji. Do pierwszych sióstr Ojciec zwrócił się w słowach: „Idźcie, torujcie światu drogę do zbawienia. Idźcie…!” Praca Sióstr od Aniołów od początku miała polegać na wnikaniu we wszelkie środowiska i aktywizowaniu świeckich do apostolstwa.

Rola kobiety w Kościele i w społeczeństwie, jak ją widział Ojciec Założyciel, wybiegała daleko poza jego epokę. Natomiast idea ewangelizacji we współpracy ze świeckimi okazała się prekursorska.

Obecnie jesteśmy w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, a także w 3 krajach afrykańskich: Rwandzie, RD Kongo i Kamerunie. Pracujemy w różnych zawodach, m.in. jako katechetki, pielęgniarki, nauczycielki, wychowawczynie, ale można nas spotkać także w rozgłośni radiowej czy w organizacjach charytatywnych. Prowadzimy również rekolekcje i towarzyszymy w życiu duchowym.

Bezpośrednią współpracę z księżmi oraz towarzyszenie młodym ludziom traktujemy priorytetowo. Niejednolity strój ułatwia nam kontakt z ludźmi. Korzystamy z tego, starając się dawać świadectwo życia i wiary tam, gdzie jesteśmy. Wzorem dla nas jest Jezus świadczący wszystkim dobro. Od naszych patronów Aniołów Stróżów uczymy się: wpatrywania się w Boże Oblicze, dyspozycyjności w realizacji Bożych planów, bycia blisko człowieka i wspierania go w duchowym rozwoju.