ANIELSKA MISJA WSPIERANIA KAPŁANÓW IMIENIA S. WANDY BONISZEWSKIEJ

Cel Misji:

DUCHOWE WSPARCIE KAPŁANÓW POPRZEZ MODLITWĘ I OFIARĘ.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, Sługa Boży ks. Arcybiskup Wincenty Kluczyński, wytyczając cel dla założonej przez siebie wspólnoty sióstr powiedział:

„Pan Bóg sprawując rządy nad światem posługuje się sługami, którzy są narzędziem Jego Opatrzności, Jego Miłosierdzia. Są nimi Aniołowie Nieba, czyli Duchy czyste i Aniołowie ziemi – kapłani. Aniołowie ziemi są braćmi i towarzyszami Aniołów nieba. Jedni i drudzy dbają o cześć i chwałę Bożą, opiekują się Kościołem i prowadzą ludzi do zbawienia. Aniołom braciom potrzebne są siostry, które by z nimi współpracowały, współcierpiały i współ się modliły”.

Realizując wskazania Założyciela powołałyśmy Anielską Misję Wspierania Kapłanów imienia s. Wandy Boniszewskiej. Chcemy poszerzać grono osób, które poprzez swoją modlitwę i cierpienie, będą otaczać kapłanów duchową pomocą.

Kapłanów potrzebujących duchowego wsparcia mogą zgłaszać do Misji członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi, parafie czy seminaria duchowne. Mogą to też uczynić sami kapłani zainteresowani taką pomocą. Osoby zgłaszające kapłana podają jego imię i nazwisko oraz rok jego święceń kapłańskich. Nazwisko kapłana pozostanie znane tylko Zgromadzeniu.

Siostry od Aniołów, w każdy czwartek, w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu,  modlą się w intencji wszystkich kapłanów zgłoszonych do Anielskiej Misji oraz jej członków. Ponadto, siostry w codziennej modlitwie powierzają wszystkie intencje członków AMWK wstawiennictwu s. Wandy. 

Jeśli chcesz dołączyć do Misji lub powierzyć naszej modlitwie kapłana, napisz na maila amwk1907@tlen.pl

MATERIAŁY FORMACYJNE