MODLITWY DO ANIOŁÓW

”Anioł Stróż jest dobrym doradcą.
On wstawia się do Boga za nami.
Wspiera nas w naszych potrzebach,
czuwa nad nami pośród niebezpieczeństw i upadków”.

św. Jan XXIII

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
i zaprowadź do życia wiecznego.
Amen.

 

Aniele Boży Stróżu mój,
przy mnie idź na przedzie
po jasnej drodze co do nieba wiedzie.
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia,
pragnę wykonać twe święte natchnienia.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Na dużych ziarenkach:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na małych ziarenkach:
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na zakończenie (3 razy):
Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

/Za zgodą Kurii Diec. W–sko–Praskiej, z dnia 23.01.1996 r. nr 104/K/96 – do prywatnego odmawiania/

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Na dużych ziarenkach:
Błogosławcie Pana wszyscy Jego Archaniołowie, Potężni mocą, Jego zleceniom posłuszni na każdym miejscu Jego panowania.

Na małych ziarenkach:
Któż jak Bóg, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych, Który uzdrawia i zbawia. 

Na zakończenie:
Boże Który w niewysłowionej Opatrzności, dałeś nam swoich świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, spraw prosimy Cię byśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen   

Za zgodą Kurii Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 12.02.2024/Nr 36M/2024/J

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, usłysz nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój;
Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;
Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;
Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;
Święty Aniele, mój nauczycielu;
Święty Aniele, mój przewodniku;
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;
Święty Aniele, mój obrońco;
Święty Aniele, miłujący czystość;
Święty Aniele, miłujący niewinność;
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;
Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;
Święty Aniele, wzorze czystości;
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Aniele Stróżu mój,
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga,
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę.
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego.
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba,
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości 
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, 
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół,
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….

Ty zaś Aniele Stróżu Polski,
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach,
uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych
– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń,
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, 
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cie pokornie,
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. Amen

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. 
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, 
a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, 
które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich, 
mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.

Archaniele Rafale,
spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności,
a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty,
niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze.
Amen.

Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu.
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu
podjęcia ważnej dla mnie decyzji
(można tu przedstawić, jaka to decyzja)
Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a)
słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu
i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Mój święty Aniele Stróżu,
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję,
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu.
Strzeż nas, prowadź ochraniaj.
Amen 

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać,
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola
w całym moim życiu spełniała się.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego,
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył,
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem
i wypraszał mu potrzebne łaski:
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia,
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość,
pogłębił więź małżeńską
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję.
Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał,
gdy upadnę – podźwignął,
nieumiejętnego – nauczał,
strapionego – pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego – ratował,
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.

Rano:
Dzień dobry, mój Aniele Stróżu. Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, podczas gdy ja spałem. Zachowaj mnie. proszę, tego dnia od zła i wypadków i abym nie obraził Boga grzechem ciężkim. Amen.

Wieczorem:
Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy będę spał. Amen.

Wzniosły, a dostojny Stróżu mojej duszy,
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie
Jak delikatny, czysty płomień,
Pobliski tronu Wszechwiecznego,
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię
I rozświecasz mnie swoim blaskiem.
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem,
Moim przyjacielem,
Moim pocieszycielem.
Ty znasz moją wielką słabość,
Prowadź mnie więc za rękę.
Widzę Cię pełnego czułości
Jak usuwasz kamienie z mojej drogi.
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo.
Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna,
Tym promienniejsze jest Twoje oblicze.
O Ty, którego przemknięcie przez pokój
Jest szybsze od błyskawicy –
Przelatuj często ode mnie
Do tych, którzy mi są drodzy!
Skrzydłem swoim osusz ich łzy,
Śpiewaj im, jak Jezus jest dobry,
Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół.
I całkiem po cichutku szepnij moje imię.
Ja pragnę w moim krótkim życiu
Ratować moich braci grzeszników.
O piękny posłańcze Kraju ojczystego,
Daj mi swój święty płomień!
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym,
Tylko ubóstwo – zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu!

Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu.
Wiem, że jesteś przy mnie,
choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała.
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra.
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz.
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić.
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach,
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych.
Zarazem jednak proszę Cię,
abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich,
z którymi będę dzisiaj pracować.
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Modlitwa wynagradzająca

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

Modlitwa do Trójcy Świętej

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników.
Amen.

Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.

Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio”.