s. Wanda Boniszewska (1907-2003)

Biografia

Wanda Boniszewska urodziła się 20 maja 1907 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Heleny i Franciszka. Od najmłodszych lat otrzymywała wychowanie religijne. Tajemnica Jezusa zamkniętego w Tabernakulum od samego początku była dla niej zastanawiająca i pobudzająca do refleksji. Czytamy w jej Dzienniku: 

„Pamiętam, jak razu jednego wzięli mnie rodzice na Mszę św. do kościoła, to całą moją modlitwą było powtarzanie:

Biedny Bozia, zamknięty, jak tam smutno musi być!”.

Już do końca życia jej rysem charakterystycznym było dotrzymywanie towarzystwa osamotnionemu w Tabernakulum Jezusowi – jak Go nazywała – Więźniowi Miłości. Pozostawiła to zadanie również swoim duchowym Braciom i Siostrom.

Bezhabitowe zgromadzenie si—str od Aniol—w.'  's.Wanda  Boniszewska 1923r-( Nowa Kamionka par. Nowogrodek)'-opis pod zdjeciem cz-bialym

Droga Wandy do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów nie była pozbawiona trudu i prób. Jezus od początku umacniał swoją Oblubienicę przez cierpienie.
Pierwsze śluby s. Wanda złożyła 2 sierpnia 1928 r., a 2 sierpnia 1933 roku złożyła śluby wieczyste.
Po pierwszych ślubach Jezus określił jej misję:
„Chcę, byś cierpiała dla mnie, wybrałem cię dla wynagrodzenia zniewag, których doznaję od dusz mnie poświęconych, chcę również, abyś cierpiała dla Zgromadzenia…”

W 1930 r. s. Wanda zapisała w swoim Dzienniku: „Dziś po Komunii zrozumiałam, że chcesz, abym poświęciła całkowicie siebie na ofiarę za obojętnych kapłanów i za Zgromadzenie Sióstr Anielskich” (ZI 52).

Usłyszała od Jezusa również to, że jest On odrzucany i niezrozumiany przez swoich najbliższych – kapłanów i siostry zakonne. Więzień Miłości chciał, żeby ona przez doświadczenie niezrozumienia i odrzucenia wynagradzała Jego Sercu boleść, którą przeżywa. Od tamtej pory modlitwa i ofiara w intencji kapłanów i Zgromadzenia stała się zadaniem, które wypełniała do końca swojego życia.
Zachęca w swoim przesłaniu, żeby codzienne zmagania, niezrozumienie, odrzucenie przeżywać w duchu wynagrodzenia Jezusowi za Kapłanów i osoby konsekrowane.

wanda-boniszewska-6
Bezhabitowe zgromadzenie si—str od Aniol—w.s.Wanda Boniszewska w czasie ekstazy(Pryciny 1939r)

Uczestnictwo w Męce Jezusa jest szczególnym darem. S. Wanda otrzymała łaskę stygmatów oraz łaskę ekstaz i głębszego poznania Boga.
Kilka razy otrzymała zapowiedź stygmatów, ale stałe odczuwanie bólu w miejscach, gdzie Jezus miał rany (ręce, nogi, bok, głowa) rozpoczęło się w 1927 r. Były to tzw. stygmaty wewnętrzne.
Stygmaty zewnętrzne s. Wanda miała od 1933 r. Były one widoczne jeszcze w obozie.

Po powrocie z obozu, s. Wanda zapisała, że odczuwa ból, ale śladów zewnętrznych nie ma. Wskazuje to na istnienie stygmatów wewnętrznych. Nie da się ustalić ostatecznej, dokładnej daty ich zniknięcia, ponieważ s. Wanda tego już nie zapisała.

Siostra Wanda 11 kwietnia 1950 r. została aresztowana w związku z ukrywaniem jezuity – ks. Ząbka. Prawie rok później zapadł wyrok sądu skazujący ją na zesłanie na Syberię. Podczas pobytu na zesłaniu nie straciła wiary, ale świadectwem swojego życia pobudzała innych do zwrócenia się ku Bogu. Wiele czasu spędziła w szpitalach obozowych, w bardzo trudnych warunkach.
22.08.1956 r. – W dzień Serca Maryi, 22 sierpnia 1956 r. s. Wanda została wezwana przed Komisję i uwolniona z niesłusznych zarzutów. Otrzymała kartę repatrianta Nr 21170. 

Bezhabitowe zgromadzenie si—str od Aniol—w.s.Wanda Boniszewska w czasie ekstazy(Pryciny1939r)
wanda-boniszewska-8

Siostra Wanda zakończyła ziemskie życie 02 marca 2003 r. w Domu Głównym Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Konstancinie, w obecności swoich współsióstr, w atmosferze modlitwy i skupienia.

Bez fanfar, bez fleszy aparatów, bez rozgłosu. Odeszła tak, jak żyła – całkowicie oddana Bogu i Jego sprawom, skupiająca się na Jezusie, a nie na sobie.
Pozostawiła nam zadanie – z ufnością powierzyć swoje życie Bogu, a także modlić się i przyjmować to, co przynosi życie, jako ofiarę za kapłanów i osoby konsekrowane.

W Domu Głównym codziennie modlimy się w Waszych intencjach za wstawiennictwem s. Wandy. Intencje można przesyłać na adres: boniszewska.csa@gmail.com lub:
Siostry od Aniołów
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

Modlitwa za wstawiennictwem s. Wandy

Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską
ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
powołałeś do prowadzenia życia ukrytego
oraz dałeś jej szczególną łaskę
uczestniczenia w męce Twojego Syna
i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów
spraw, aby Kościół wyniósł Ją do chwały ołtarzy
i doznawał Jej nieustannego wstawiennictwa.

Przez Jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski,
o którą pokornie Cię proszę…. 

Amen

Zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną Warszawską
2 października 2020 r.

O otrzymanych łaskach prosimy informować Postulatora:
Ks. Michał Siennicki SAC

postulator@pallotyni.pl
ul. Kilińskiego 20
05-850 Ożarów Mazowiecki

Publikacje

Ukryta w Ranie Serca Jezusa. S. Wanda Boniszewska

ks. J. Jastrzębski

Jej życie było prawdziwą Golgotą – została fałszywie oskarżona i niesłusznie skazana na więzienie na Syberii, przeszła próbę wielogodzinnych przesłuchań przez Sowietów, borykała się z głębokim niezrozumieniem ze strony swoich współsióstr oraz otrzymała KRWAWIĄCE STYGMATY.

Siostra Wanda całe cierpienie ofiarowała za kapłanów i osoby konsekrowane, wiedziała bowiem, że szczególnie osoby duchowne w najbliższych latach będą poddawane ciężkiej próbie.

KSIĄDZ JERZY JASTRZĘBSKI, który od kilku lat zgłębia pisma tej Służebnicy Bożej, dzieli się z czytelnikiem nieznanymi historiami z życia stygmatyczki. Wydobywa po raz pierwszy na światło dzienne listy z OBSZERNEJ KORESPONDENCJI MISTYCZKI i zdjęcia, które przybliżają nam jej ludzkie i ciepłe oblicze.

Ta historia pomoże ci ożywić relacje z Jezusem i podążać za Jego głosem na wzór s. Wandy.

KS. DR JERZY JASTRZĘBSKI – pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Przybliża postać Prymasa Tysiąclecia oraz s. Wandy Boniszewskiej poprzez publikacje i rekolekcje w Polsce i za granicą. Autor książki Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia, wyróżnionej Feniksem 2022. Należy do Wspólnoty Emmanuel. Prowadzi stronę internetową www.skarbnicajerzego.pl oraz podcast „Miłość zawsze podnosi” na Spotify.

Siostra Wanda – kobieta ośmiu błogosławieństw, szczęśliwa w powołaniu i niełatwym życiu. Warto uczyć się od niej miłości do Jezusa i do Kościoła. Warto z nią modlić się o wierność i świętość kapłanów oraz osób konsekrowanych. Warto mieć taką przyjaciółkę w niebie!
S. ANNA MARIA PUDEŁKO AP

„Wszystko, co jest zakryte, będzie ujawnione” – tak zapowiada Jezus (Łk 12, 3). Bywa, że Bóg powołuje do życia ukrytego, o którym potem trzeba opowiadać, by pokazać wielkie dzieła Pana. Tak dzieje się z s. Wandą Boniszewską, która za życia ukryta przed światem, po śmierci jest coraz bardziej znana. Warto sięgnać po nową książkę ks. Jerzego Jastrzębskiego, by poznać ukryte życie s. Wandy.
KS. DR MICHAŁ SIENNICKI SAC,
POSTULATOR PROCESU BEATYFIKACYJNEGO SŁUŻEBNICY BOŻEJ WANDY BONISZEWSKIEJ

Ufam, że niniejsza publikacja pomoże czytelnikowi zaprzyjaźnić się głębiej z s.Wandą, której nieobce były niepewność, zwątpienie i tęsknota, jak również prosta radość i poczucie humoru. Wyrażam szczególną wdzięczność Autorowi, ks. Jerzemu Jastrzębskiemu, za ukazanie – z niezwykłą intuicją – świętości naszej Wandzi w zwykłej codzienności. Jestem przekonana, że książka ta przyczyni się do krzewienia kultu Służebnicy Bożej, a także do jej beatyfikacji.
s. MARIA PIĄTKOWSKA
PRZEŁOŻONA GENERALNA CSA

Wydawnictwo Esprit, 2023

Mistyczki. Historie kobiet wybranych

E. K. Czaczkowska

Wanda Boniszewska – stygmatyczka, na własnym ciele przeżywała mękę Chrystusa. W sowieckim łagrze poznała piekło. Kaci pod jej wpływem nawracali się.
Alicja Lenczewska – nauczycielka, nawróciła się jako pięćdziesięciolatka. Przez ponad 20 lat prowadziła z Jezusem dialogi, które zapisała.
Wanda Malczewska – ciotka malarza Jacka Malczewskiego, społecznica – uczyła wiejskie dzieci,  otwierała szpitale, pomagała powstańcom styczniowym. Widziała drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Zapowiedziała odzyskanie przez Polskę niepodległości i jej dalszą przyszłość.
Maria Franciszka Kozłowska – miała objawienia, które doprowadziły do schizmy. Założycielka Kościoła mariawitów. Watykan obłożył ją klątwą.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019

Wanda Boniszewska. Przesłanie do odczytania

ks. D. Dzikiewicz, ks. J. Witkowski

Ale nie tylko wyglądają. Przede wszystkim niosą niesamowite treści. Wątki biograficzne, osnute na wspomnieniach osób, które znały bohaterów, nadają książkom osobisty wymiar. Każda strona – to fascynująca historia, często nieznana, to zgłębianie życiorysu nieżyjących już osobowości, z punktu widzenia współpracowników, przyjaciół – któż może znać ich lepiej…

„WLW 3 posiada, jak i poprzednie dwa tomy, dwuczęściową strukturę. Na część pierwszą składają się wspomnienia osób, którym – dzięki przezorności Bożej Opatrzności – dane było, w mniejszym lub większym stopniu, osobiście poznać s. Boniszewską. W części drugiej zaś zebrano artykuły, rozprawiające o tematach – wprost bądź pośrednio – związanych z osobą s. Wandy” – napisali we wstępie księża redaktorzy.

Polki, które zmieniły wizerunek kobiety

J.Puchalska

Mistyczka Wanda Boniszewska aresztowana w 1950 roku trafiła do sowieckich więzień i łagrów. Nie tylko nie dała się złamać, ale za jej sprawą dochodziło do nawróceń jej prześladowców.

Wydawnictwa MUZA S.A., 2018

Ukryta przed światem. Dziennik duszy

s. Wanda Boniszewska CSA

11 kwietnia 1950 r. została aresztowana i torturowana przez NKWD. Szczęśliwie przeżyła tę gehennę, którą nazwała swoim piekłem i czyśćcem na ziemi, ofiarując Bogu swoje cierpienia. Podczas więziennego odosobnienia w Rosji modliła się gorąco o nawrócenie swoich prześladowców, a także o zbawienie Stalina i Hitlera. Do Polski powróciła 17 października 1956 r.

Siostra Wanda nosiła na swym ciele rany podobne do ran Chrystusowych, a jej ukryte życie naznaczone było udziałem w męce Chrystusa, widzeniami Matki Bożej, dusz czyścowych, wieloma znakami duchowymi i fizycznymi. Przede wszystkim jednak modlitwą i ogromnym cierpieniem wynagradzającym za grzechy, szczególnie kapłanów i zakonników. Przyjmowała na siebie choroby i cierpienia innych. W czasie zamachu na Jana Pawła II cierpiała fizycznie razem z papieżem.

Pierwszy raz, i to w tak obszernej formie, publikowany jest dziennik duchowy siostry Wandy Boniszewskiej, obejmujący zeszyty z lat 1921-1980, który ujawnia to, co zgodnie z prośbą za jej życia było okryte przed światem tajemnicą. O tej niezwykłej zakonnicy zapewne usłyszymy jeszcze nieraz, ponieważ w Polsce i na Litwie coraz więcej osób wyprasza u Boga łaski za jej przyczyną.

Postać tej wyjątkowej siostry stała się inspiracją do napisania i wyreżyserowania przedstawienia teatralnego TVP pt.: „Stygmatyczka”. Spektakl został przygotowany w ramach Sceny Faktu, cyklu przyciągającego przed ekrany rzesze widzów. Opowiada o niezłomnej walce samotnej mistyczki i stygmatyczki z bezdusznym systemem i pogardą dla religii. Autorzy przedstawienia łączą wątki fabularne ze wspomnieniami duchownych, którzy znali Wandę Boniszewską. Wykorzystali również wspomnienia jej samej, częściowo ocalałe dokumenty sądowe i papiery operacyjne służb bezpieczeństwa. W rolę głównej wcieliła się rewelacyjna Kinga Preis. Spektakl zdobył nagrodę Grand Prix na prestiżowym Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2008”.

Fragment publikacji można przeczytać pod linkiem: https://issuu.com/edycja/docs/642a_ukryta_przed_swiatem_issuu?e=8629399/39965987

Książka jest dostępna w sklepie internetowym pod linkiem: https://www.edycja.pl/produkty/ksiazki/duchowosc/ukryta-przed-swiatem-dziennik-duszy

Świadek milczący. Wanda Boniszewska (1907-2003)

M. Cichoń

„Na swoich, jakże słabych fizycznie ramionach, w swoim mizernym fizycznie ciele, nosiła przez całe długie, bardzo długie życie, cierpienie Chrystusa, by braciom najmniejszym ulżyć, by pomóc im do zbawienia(…)” Henryk Kardynał Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Ukryta Stygmatyczka

ks. J. Pryszmont

Nieznaną jestem... Taką umrzeć pragnę. Wspomnienia s. Wandy Boniszewskiej (1907-2003)

s. Wanda Boniszewska

Autorka zastrzegła, że to, co pisze, jest sprawą sumienia, za wyjątkiem dwóch osób, które mogą przeczytać, tj. kierownik duchowy, ks. Makarewicz i m. Konrada Iżycka, przełożona generalna. Drugą część Wspomnień spisała s. Wanda w 1958 r., w dwa lata po powrocie z obozu sowieckiego, na polecenie kierownika duchowego:

”Przyrzekam mu w Imię Boże, że będę mu posłuszna, co się tyczy opisania Czyśćca przebytego przeze mnie w Rosji. Jeśli to ma być na większą chwałę Bożą i może jeszcze komuś z żyjących na ziemi będzie potrzebne… (…) Rozpoczynam od znaku Krzyża świętego, żeby napisać tak, jak Jezus chce i zgodnie z zaleceniami mojego kierownika ks. Czesława Barwickiego. I Ciebie Matko Boża, Pośredniczko łask, błagam o pomoc i światło Ducha Świętego w kierowaniu tym piórem pod Twoje dyktando” (s. 191-192).

Opisywane wydarzenia w tych Wspomnieniach rozegrały się w latach 1950-1956.

Konwalia w Ogrodzie Pana - Opowieść o siostrze Wandzie Boniszewskiej

ks. P. Kaczmarek

Dopiero w kontekście Miłości można zbliżyć się do tajemnicy Krzyża. Jedną z dusz, która odpowiedziała na zaproszenie Pana Jezusa do przyjęcia ofiary, była s. Wanda Boniszewska. Przyglądając się jej życiu, zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, który odkrywamy dopiero w kluczu Miłości.