Człowiek wielkiej dobroci

30 kwietnia 2024 r. obchodziłyśmy 180 rocznicę urodzin Matki Bronisławy Stankowicz, która  urodziła się w Wilnie 30 kwietnia 1844 r.          Matka Bronisława w 1889 r. stanęła na czele nowo powstałego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów na prośbę ks. Wincentego Kluczyńskiego. Zgromadzeniem kierowała przez trzydzieści lat w czasach bardzo trudnych dla Kościoła i Polski. Odznaczała się […]

Czytaj więcej

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Alleluja !„ W tym dniu Kościół na całym okręgu ziemi wzywa do radości. Chrystus zmartwychwstał (…)aby człowiek żył z Boga i w Bogu.” JP IIW radości Wielkiej Nocy ze zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, wielbimy Boga za darnaszego Zgromadzenia, które dziś celebruje 135 rocznicę powstania. Jakaż wielka to łaska powstawać zmartwych, przyjmując życie z Boga i […]

Czytaj więcej

107 rocznica śmierci Założyciela

Ku pamięci Ks. Abpa Wincentego Kluczyńskiego, który ukochał kapłaństwo i niezłomnieświadczył o swym przywiązaniu do Chrystusa i Kościoła.Dnia 11 lutego 2024 r, przeżywałyśmy dzień szczególnej modlitwy, pamięci i wdzięczności znaszym Ojcem Założycielem Wincentym Kluczyńskim, którego 107 rocznicę przejścia do Pana,uroczyście obchodziłyśmy w domu generalnym. W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodzinyKluczyńskich oraz siostry z innych wspólnot. Przed […]

Czytaj więcej