Alleluja !
„ W tym dniu Kościół na całym okręgu ziemi wzywa do radości. Chrystus zmartwychwstał (…)
aby człowiek żył z Boga i w Bogu.” JP II
W radości Wielkiej Nocy ze zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, wielbimy Boga za dar
naszego Zgromadzenia, które dziś celebruje 135 rocznicę powstania. Jakaż wielka to łaska powstawać z
martwych, przyjmując życie z Boga i w Bogu. Dziękujemy za „wczoraj” Zgromadzenia, zawierzamy
Bożemu Miłosierdziu jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany dla
większej chwały Jego.
Bądź uwielbiony Boże w aniołach stróżach wszystkich ludzi świata!