30 kwietnia 2024 r. obchodziłyśmy 180 rocznicę urodzin Matki Bronisławy Stankowicz, która  urodziła się w Wilnie 30 kwietnia 1844 r.

         Matka Bronisława w 1889 r. stanęła na czele nowo powstałego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów na prośbę ks. Wincentego Kluczyńskiego. Zgromadzeniem kierowała przez trzydzieści lat w czasach bardzo trudnych dla Kościoła i Polski. Odznaczała się niezwykłą ufnością w Opatrzność Bożą, a w trudnych doświadczeniach dziejowych była wielką podporą dla sióstr. Żyła w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. Zanurzona w modlitwie dawała siostrom przykład życia ofiarnego, cichego, pełnego pokory i dobroci w stosunku do każdego człowieka. „Kochała Pana Boga i była z Nim zjednoczona. Hasłem jej było: wola Boża, Bóg tak chce, ufajmy!”,  „Cały jej stosunek do bliźnich wyrażał się w niezwykłej, niesłychanej, serdecznej, wprost anielskiej dobroci” – wspominają siostry.

          Wdzięczne Panu Bogu za dar życia i powołania Matki Bronisławy odprawiłyśmy nowennę, modląc się koronką do świętych Archaniołów.

***

Wierzymy, że nasza Matka już cieszy się oglądaniem Boga i wstawia się za nami. Modlimy się o jej beatyfikację:

         Boże, Ty sprawiłeś, że Twoja służebnica Bronisława Stankowicz oddała swe życie Chrystusowi, naśladując Go zwłaszcza w cichości i pokorze. Pociągnięta przykładem Aniołów, wpatrzonych zawsze w Twoje Oblicze i gotowych do podjęcia wszelkich zadań, które im zlecasz, trwała z miłością na modlitwie, a wobec każdego człowieka kierowała się ogromną dobrocią.

       Prosimy Cię, Panie, aby Kościół zaliczył ją do grona błogosławionych, ku większej chwale Twojej i dla rozszerzania się Chrystusowego Królestwa, a nam przez wstawiennictwo Matki Bronisławy udziel łaski… według Twojej świętej woli. Amen.