Ku pamięci Ks. Abpa Wincentego Kluczyńskiego, który ukochał kapłaństwo i niezłomnie
świadczył o swym przywiązaniu do Chrystusa i Kościoła.
Dnia 11 lutego 2024 r, przeżywałyśmy dzień szczególnej modlitwy, pamięci i wdzięczności z
naszym Ojcem Założycielem Wincentym Kluczyńskim, którego 107 rocznicę przejścia do Pana,
uroczyście obchodziłyśmy w domu generalnym. W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodziny
Kluczyńskich oraz siostry z innych wspólnot. Przed południem konferencję nt „Kenoza drogą świętości
Ojca Wincentego” przedstawiła s. Lucyna Tomaszewicz. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii
podczas której homilię wygłosił ks. dr Marcin Kapłon z diecezji przemyskiej. W słowie wygłoszonym,
podkreślił, że całe życie Ojca Wincentego było oddane Bogu i skierowane w każdej przestrzeni życia na większą chwałę Jego.