Jakiś czas temu zwróciłyśmy się o zatwierdzenie ułożonej przez jedną z naszych sióstr modlitwy do Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Możemy wspólnie uwielbiać dobrego Boga, który posyła do nas aniołów i przez nich działa w naszej historii zbawienia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Wystarczy zwykły różaniec.

KORONKA DO ŚW. ARCHANIOŁÓW

Na rozpoczęcie:

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na dużych paciorkach:
Błogosławcie Pana wszyscy Jego Archaniołowie,
Potężni mocą, Jego zleceniom posłuszni
na każdym miejscu Jego panowania

Na małych paciorkach:
Któż jak Bóg, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwych,
Który uzdrawia i zbawia

Na zakończenie:
Boże Który w niewysłowionej Opatrzności,
dałeś nam swoich świętych Archaniołów:
Michała, Gabriela i Rafała, spraw prosimy Cię
byśmy zawsze znajdowali u nich obronę
i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 12.02.2024/Nr 36M/2024/J